۵ فیلم کوتاه تبلیغاتی “حقیقت ارزشش را دارد “ به سفارش نیویورکًتایمز توسط آژانس Droga5 در نیویورک ساخته شد.
در بریف، نیویورک‌تایمز نگاه انتقادی به کار روزنامه‌نگاران و مطبوعات آزاد داشته که معتقد است به طرق مختلف اخبار تبلیغاتی به جای اخبار واقعی ارائه می‌دهند.
در زمانیکه حقیقت‌ها عوض یا فراموش می‌شوند چه رسالتی صورت می‌گیرد! | آیا نتیجه‌اش جز عکس‌العمل‌های غلط و غیر قابل جبران چه چیز دیگری می‌تواند باشد. !
نیویورک‌تایمز می‌خواهد حقیقت اصیل و غیر وابسته را به خواننده منتقل کند | شجاعت و استقامت تیم نیویورک‌تایمز در کنار مواجه شدن با خطرات این است که معتقدند که به اشتراک گذاری حقیقت، ارزشش را دارد. آن‌ها این مدعی هستند که این ارزش جزیی از رسالت آنهاست.
در فیلم‌های ساخته شده به دقت و مراحل جمع‌آوری اطلاعات، سختی‌ها و صرف زمان‌های طاقت‌فرسا در ایجاد محتوای درست که توسط خبرنگاران و تصویربرداران صورت می‌گیرد تاکید شده است.
لی‌اوت روی تصاویر هوشمندانه صورت گرفته که بخش جدا نشدنی از کار می‌باشد که در انتقال ریتم پی‌در‌پی تصاویر و موسیقی به بیننده نقش مهمی دارد.
مجموعه “حقیقت ارزشش را دارد” موفق شده ۵ جایزه بزرگ و ۵ شیر طلایی را به خانه ببرد.

ترجمه و تحلیل توسط مصطفی رضایی قلعه • نازنین سعیدی